Lars Arnold
Random Name

När är den här!
Farmor — en dokumentärroman om Sverige. Göteborgsförfattaren Lars Arnold följer efter två år upp sin filosofiska roman "Hur kort är nu" med en personlig skildring av sin Farmor. Det reflekterade anslaget är detsamma, men nu är det verklighet.

Författare Larsson vet knappt någonting om sin farmor, inte ens hennes namn. Kanske finns dokument sparade i någon låda? Av en tillfällighet börjar han att leta.

I denna dokumentärroman kommer sedan överraskningarna slag i slag. Ur små historiska skärvor uppdagas den karga sanningen — som blir en gripande skildring av en ensamstående kvinnas möda och öde i Fattigsverige.

Efterhand inser Larsson vilken tur och lycka alla vi haft som fötts på 1950-talet eller senare — på rätt sida om strecket. Berättelsen blir en stark ögonblicksskildring av det liv som många av våra närmaste förfäder levde, bara 70 år bort i tiden.

... och Ni som idag har äldre anförvanter kvar i livet — läs denna berättelse och begrunda att ställa frågorna i tid — innan det är för sent.

Random Name

— Så du är inte på älven längre, hade hon sagt. Han förstod direkt, såsom man såg hur ett kol i skutans ångpanna skulle ta fart eller slockna. Hon var intresserad. De gick mot spelmannen. Kind mot kind blandades så deras andedräkter till en kärlekens doftande, dansande vålnad. Utgången var därmed oundviklig. Darrande hade han känt hennes hand öppna sig och sedan sluta sig som vallmon gjort på ängen några timmar tidigare. Så möttes deras läppar som skälvde likt mistlurens signal där ute på älven. Där stävade nu fartygen mot varandra under månens sommarsken. Strax skulle även de unga tu mötas när de kom fram till den daggfuktiga gläntan. Gräset var mjukt som en bolster. Sex månader senare skulle de så gifta sig. Därtill var de nödda och tvungna.

Endast få ex kvar

Hur kort är nu (2017)

En filosofisk romanthriller om arbetsmarknad, sex och religion i den världsligt bekanta hamnstaden Gothenburg

Läsarnas inkomna kommentarer:
"Lite som GW Persson"
"Mycket intressanta Göteborgsmiljöer"
"Klassisk lite kameral stil... oväntat"
"Ser fram emot nästa"

Förhandsvisning

Random Name Random Name
Random Name Random Name
Förhandsbeställ nu!

--- Farmor ---

Hård pärm - 311 sidor - Signerad upplaga

149 Kr, med ev. brevfrakt 199 Kr.

---Hur kort är nu ---

Pocket 353 sidor.

99 Kr, med ev. brevfrakt 139 Kr.

Endast ett fåtal exemplar kvar

------------------

Ett bekräftelsemail kommer inom cirka ett dygn, med betalningsavisering samt ev. adressförfrågan.

Oups! Om ni kom via länk Facebook från apple bör ni komma hit på annat sätt

Opus Titel ISBN Status
{{Opus}} {{Titel}} {{ISBN}} {{Status}}
Kontakt

Hör gärna av dig.

info@larsarnold.se

Farmor

Vad ville du med den här boken?

Från början egentligen ingenting mer än att skriva en ny roman, byggd på en påhittad historia men så av en slump slog det mig att det kanske vore en okej plott att från start följa "Jakten på farmor", såsom arbetsnamnet då var. Jag hade då egentligen ingen idé om att det skulle formas en helt annan historia parallellt.

Som vadå?

Om ett Sverige i en brytningstid. En epok med kanske de mest omvälvande decennier som skådats där fattigdom och umbäranden övergått till en ny värld, den vi lever i idag. Det är knappt mer än 50 år sedan detta skifte var klart. Människor födda efter 1950 är kanske omedvetet de mest historielösa vad gäller sin tidigare generations liv och leverne.

Vad blev då resultatet?

Jag hoppas att boken om min farmor skall upplevas i eftertänksamhet, och möjligtvis tacksamhet över hur världen blivit, där tillgång till vatten, mat och värme är lika självklart som att ha luft att andas.

Hur har processen sett ut?

Den har faktiskt tagit tre år. Orsaken finns att förstå i romanen och det material som hittades under resan gång. Ibland fick jag lägga ett par månader på släktforskning, mycket tid har gått åt att plöja igenom och granska dokument och foton.

Vad händer nu?

Jag har redan börjar på min tredje roman, även den om ett land i förvandling. Arbetsnamnet är Marias avlånga resa. Klar 2020 — säger jag med ett leende.

Till sist: är det en dokumentärroman?

Ja i stort. Jag har inte kastat om någonting för att skapa mer dramatik, utan de upptäckter jag gjorde är faktiskt i den ordning som de beskrivs. Från början var berättarpronomenet "jag", men jag tyckte det blev lite tjatigt så det fick bli "han" och sedan ändrade jag det till "Larsson". Då kunde jag i viss mån ha större frihet och nyckelordet, som svar på frågan, finns i sista ordet i följande citat: "Under resans gång blev det oundvikligt att blanda in sig själv, men han beslöt sig för att ge författaren namnet Larsson, fast alla ju skulle förstå att romanfiguren fanns i verkligheten, nästan."

 

Hur kort är nu? 2017

Vad ville du med den här boken?

Det är inte mer anspråkslöst än att jag i första hand önskade pröva om jag var uthållig nog att få fram något på över 60 000 ord, som jag hade hört räknades som en roman. Det var också en ren nyck, att ha något att göra på tåget, när jag började pendla två timmar fram och tillbaka per dag.

Är du nöjd?

Ah ... åhhh ... vet inte? Det var väl cirka 85 % så långt jag personligen kunde komma den här gången. Nog ingen glänsande debut. Strax under medel utifrån min referensram. Jag kommer att göra några försök till innan jag vet om jag kan bli nöjd.

Vad har påverkat dig inom litteraturen.

Jag har kanske läst högst fem till tio böcker i mitt liv som kan betecknas som romaner. Däremot har det plöjts igenom tusentals tekniska, historiska och byråkratiska böcker, men deckare har jag nog inte läst en enda. Jag tröskade dock igenom 150 illustrerade klassiker som ung, om det nu kan räknas. Men jag har arbetat som radiojournalist, vilket påverkat mig mycket i analys av form och berättande, något jag ofta reflekterat över i ett ständigt utforskande, även av film samt för all del live-evenemang. Det vill säga att ha en plan för att skapa någon sorts förutbestämd effekt.

Vem vänder du dig till?

Kanske inte till den lättkonsumerande snabbläsaren. Det är inget rinnande vatten av självklarheter. Jag har också medvetet försökt att skriva rapsodiskt, för att jag dels såg det som en stilistisk utmaning samt att jag överraskats av att det ofta är så ytterst kortfattat, och därmed i viss mån stolpigt och stympat, när jag läst de första sidorna i dagens romaner (för det gör jag ibland i bokhandeln), och jag ville helt enkelt inte skriva så. Se där, det var ett exempel på en lång mening. Säger inte att det är bättre men så ville jag söka och försöka.

Vad handlar ”Hur kort är nu ” om?

Det är en strävan mot en klassisk roman med inflätade historiska inslag. En bärande tanke har varit att skapa ett tidsdokument om hur det är idag, något man kan tänka sig att läsa och reflektera om 50 år för att se bakåt. Det filosofiska anslaget är därmed genomgående ett tidsperspektiv på tillvaron.

Så den handlar inte om någonting?

Kan någonting vara ingenting ... ha-ha. Det finns en story, annars så funkar det ju inte. Men under den finns ett tema eller snarare motiv som är hyfsat gömt och troligtvis inte avslöjas av gemene person som läser. Jag är medveten om det, men det får vara så. Det kan ju vara så med filmer som man inte är riktigt är hundra på, att just det tillför en essens som är behaglig.

Tre teman; arbetsmarknad, sex och religion, ligger dessa dig varmt om hjärtat?

Nej, men jag har funderat mycket över arbetets art eller dagens aktiviteter som ju omfattar en sådan otroligt stor del i livet, där många ofta styrs slumpmässigt i dessa fållor, eller fällor, utan att reflektera. Sex är nog för många paradoxalt samtidigt både den mest under- och överskattade företeelsen på jorden. Sedan, vidskepelse i alla dess former är inte min grej. Det är från min sida ett antagande, inte en tro.

Till sist. Varför är det fotnötter med?

Det handlar om musik. Vid vissa tilfälle finns i romanen en radio påslagen eller också är det en musikalisk hänvisning Man kan fälja det via en spellista på Spotify